Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Spotkanie z psychologiem i pedagogiem 2016 r.

W dniu 30.11.2016r. odbyła się Rada szkoleniowa z udziałem Pani psycholog Magdaleną Gajewską- Oseła i pedagogiem Panią Ireną Nowak. Tematem spotkania było ” Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci “. Podczas dyskusji poruszone zostały sprawy na w/w temat, zwłaszcza rodzajów i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz jak  ujednolicić oddziaływania wychowawcze z rodzicami :”nauczyciel-rodzic-klucz porozumienia”. Ciekawa wymiana zdań dotyczyła wspierania rozwoju emocjonalno -społecznego dzieci agresywnych i nadpobudliwych. Dziękujemy za spotkanie Paniom z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Dodaj komentarz

Skip to content