Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Projekty

Dbając o wysoki poziom podejmowanych w placówce działań edukacyjnych, a także potrzeb i możliwości dzieci, nauczyciele systematycznie opracowują i realizują autorskie programy pracy i innowacje pedagogiczne. Idąc z duchem czasu oraz potrzebami wychowanków, rodziców i środowiska lokalnego pracownicy przedszkola piszą projekty pozyskując środki finansowe np. od organizacji Działaj Lokalnie, a także ze środków Unii Europejskiej.


Projekt edukacyjny „Niezłe ziółka”

W listopadzie 2021 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 5  był realizowany projekt pn. Warsztaty zielarskie dla przedszkolaków „niezłe ziółka”. Wszystkie działania i zajęcia były finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Perspektywy, a jego pomysłodawczynią była pani Małgorzata Miecznik.

W ramach projektu odbywały się warsztaty zielarskie w grupach dzieci 5 i 6 letnich, które prowadziły panie Barbara i Magdalena Matysik – Roztoczańskie ziółka. Projekt zakładał 4 bloki tematyczne:

– Ziołowe warsztaty mydlarskie – podczas których dzieci z pomocą Pań prowadzących wykonywały pachnące ziołowe mydełka. Pod okiem specjalistów poznały proces tworzenia mydełek, samodzielnie je tworzyły dobierając własne nuty zapachowe.

– Lalki ziołuszki – świetna zabawa i nauka. Podczas warsztatu dzieci z pomocą pań prowadzących uczyły się robić gałgankowe laleczki. Każda z lal dostała swoją pachnącą wypełnioną ziołami torebeczkę.

– Ziołowy ogródek – w ramach prowadzonego warsztatu dzieci siały i sadziły różne zioła (kolendra, bazylia, mięta). Rozpoznawały je po zapachu i wyglądzie. Po zakończeniu prac obiecały dbać o swoje ziółka i należycie je pielęgnować.

– Ziołowe przysmaki – to ostatnie z cyklu organizowanych zajęć. Dzieci przygotowywały ziołowe pesto z bazyli, masełko z czosnkiem i ziołami, a także pyszny deser ozdobiony listkami bazylii. W naszym przedszkolu zajęcia kulinarne odbywają się często, jednak podczas tych zajęć dzieci poszerzyły swą wiedzę na temat wartości odżywczych ziół, miały możliwość wykonania i posmakowania różnych potraw z ziołami. Przedszkolaki były niezwykle zaskoczone, że im te potrawy smakują.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych, które przyniosły wiele korzyści naszym wychowankom. Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Miecznik za pomysł i napisanie projektu, paniom Barbarze i Magdalenie Matysik za realizację zajęć, a także pani Ewie Piwko – Witkowskiej za pomoc w realizacji projektu. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wspaniały pomysł i projekt dzięki któremu nasi wychowankowie wzbogacą swoją wiedzę i umiejętności.

                                                                                                    Jolanta Samulak


PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI 

„Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola Nr 5”
►”W stronę światła, życia i miłości” (program przygotowujący dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu)
►”Młodzi ekolodzy” (program obejmujący działania placówki w zakresie ochrony przyrody, zamiłowania do środowiska przyrodniczego, wdrażania do jego poszanowania i życia w zgodzie z przyrodą)
►”Zabawa w czytanie” (program zachęcający dzieci w sposób zabawowy do poznawania świata liter,  oparty na metodzie dr I. Majchrzak)
►”Psy i my” (program uczący dzieci właściwego stosunku do zwierząt w myśl powiedzenia: pies – najlepszym przyjacielem człowieka)
►”Pierwsze kroki” i „Dzielny przedszkolak” (programy adaptacyjne dla dzieci 3-letnich)
►”W świecie książki” (program rozwijający zainteresowania dzieci książką oraz zainteresowanie inscenizacją utworu z zakresu literatury dziecięcej)
►”Lubię i jestem lubiany” (program rozwijający u dzieci umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
►”Muzyka łagodzi obyczaje” (program rozwijający zainteresowania muzyczne dzieci, ich talenty i predyspozycje) 
►”Komputer bawi i uczy” (program umożliwiający dzieciom z rodzin ubogich korzystanie i poznawanie zasobów komputera: gry edukacyjne, kolorowanki, filmy, itp.)
„Program wychowawczy dla Przedszkola nr 5”
►”W zdrowym ciele zdrowy duch” (rozwija i uczy u dzieci dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo)
►”Żyj bezpiecznie i zdrowo” (program promujący zdrowy sposób życia, ruch)
►” Jestem silny i zdrowy do zabawy gotowy” (program dla dzieci uczęszczających na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)
►”Kappacyzm i gammacyzm”– program logopedyczny
►„Z Hałabałą tańczę i śpiewam” – program rytmiczny

    

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ORGANIZACJI CZAJNIA, DZIAŁAJ LOKALNIE 

„Klub Osiedlowy Parcele”, „Wakacje z piątką”, „Mali i Wielcy Artyści”, ” Ogród sensoryczny”

         

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

” U Hałabały ćwiczy duży i mały”, „U Hałabały odpoczywa duży i mały”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

„MAŁE PRZEDSZKOLA”–  w ramach projektu, który trwał 3 lata zorganizowano 4 punkty przedszkolne dla dzieci z ubogich rodzin w Tarnawatce, Jezierni, przy Przedszkolu Nr 2 i 5

    logo     INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 ” W OGRODZIE SENSORYCZNYM KRASNALA HAŁABAŁY „

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„Samochody”, „Okulary”, „Piłki”, „Pieniądze”, „Kim będę jak dorosnę – zawody naszych rodziców „,  „Drzewo”, „Kwiaty”

Skip to content