Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

DOBRY NAUCZYCIEL

Ze względu na szeroki zakres pełnionych funkcji, zdefiniowanie pojęcia dobry nauczyciel nie jest łatwym zadaniem. Dobry nauczyciel winien spełnić wiele warunków, stawianych mu zarówno przez władze oświatowe, jednostkę samorządu terytorialnego, dyrektora, wychowanków, rodziców i środowisko lokalne. Dobry nauczyciel powinien się odznaczać otwartością, empatią, optymizmem, konsekwencją! Dobrymi cechami są także: spokój i odwaga w działaniu, głęboka wiara w siebie, w słuszność podjętych celów, w zdolności dzieci i własne, w prawdziwość swych przekonań. Dobry nauczyciel w stosunku do drugiego człowieka kieruje się miłością, życzliwością, chęcią pomocy, szacunkiem!!! Umie słuchać i podążać za dzieckiem! Wymagać rozsądnie, kierować rozwojem powierzonych mu dzieci z przyjacielskim dobrym słowem i cierpliwością doradcy. Staramy się być dobrymi nauczycielami w codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Krasnala Hałabały.

Nasza kadra

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

GRUPY

Grupa I SKRZATY

Nauczyciele: Ewelina Malec, Oliwia Gardecka, Sylwia Wójcik

Pomoc nauczyciela: Elżbieta Szajewska
Woźna oddziałowa: Barbara Skiba

Grupa II ŻABKI

Nauczyciele: Ewelina Zatorska, Jolanta Samulak, Sylwia Wójcik

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Lisikiewicz

Grupa III SMERFY

Nauczyciele: Ewelina Błotniak, Jolanta Samulak

Woźna oddziałowa: Angelika Polska

Grupa V MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Kłoda, Agata Drążek

Woźna oddziałowa: Martyna Gruszecka

Grupa IV ZŁOTE RYBKI

Nauczyciele: Beata Wybranowska, Oliwia Gardecka, Beata Świderek

Woźna oddziałowa: Beata Kniaź

Skip to content