Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Niepodległa 2018 r.

ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

MALI PATRIOCI DLA NIEPODLEGŁEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

“A TO POLSKA WŁAŚNIE….”

OGÓLNOPOLSKA AKCJA- 100 KARTEK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

BICIE REKORDU W ŚPIEWANIU HYMNU

W ramach obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasze przedszkole włącza się do obchodów uczczenia tego wydarzenia.

Pierwszym krokiem jest utworzenie specjalnego miejsca, gdzie będziemy upamiętniać to wydarzenie.


Uczymy się kodeksu Małego Patrioty.

Wiem, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce,

znam barwy narodowe i godło naszego kraju,

znam nazwę miasta, w którym mieszkam oraz jego herb,

pomagam kolegom, ludziom starszym i niepełnosprawnym,

umiem śpiewać hymn państwowy i pieśni patriotyczne,

 znam tradycje regionu lubelskiego.


Uroczystość sadzena dębu

w oczach dzieci 6-letnich


Spotkanie z przedstawicielami Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej


MAŁY PATRIOTA 


Wizyta przedszkolaków w miejscu pobytu

Marszałka Józefa Piłsudskiego


Odwiedzamy ważne miejsca w naszym mieście


Zajęcia dydaktyczne “Polska – mój kraj”


Wystawa fotograficzna

“Tomaszów Lubelski – dawniej i dziś”

Zapraszamy do oglądania zgromadzonych fotografii, ukazujących znane miejsca Tomaszowa w różnych momentach historycznych.


Patriotycznie w Przedszkolu Nr 5

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lub. rozszerza program dydaktyczny o tematy związane z patriotyzmem, historią Polski, historią Tomaszowa Lub. i okolic. W ramach już zrealizowanych działań jako pierwszy został utworzony kącik Niepodległości, w którym istotne miejsce zajął Kodeks Małego Patrioty.

Gdy tylko pogoda zaczęła sprzyjać plenerowym wydarzeniom, na terenie Przedszkola zrealizowana została kolejna inicjatywa – posadzenie Dębu rocznicowego.

Do przedszkola zaproszeni zostali także przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyli goście przybliżyli dzieciom osobę Józefa Piłsudskiego, jego dokonania, historię Legionów i ich szlak bojowy.

„Polak mały – bo obywatel zaczyna się od przedszkola” to wydarzenie, w którym uczestniczyły 6-latki. Podczas uroczystego spotkania z udziałem Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciechem Żukowskim, dzieci przedstawiły bogaty program patriotyczny. Odśpiewały 4 zwrotki Hymnu Państwowego oraz wykazały się znajomością wiersza „Katechizm małego dziecka” Władysława Bełzy.

Historia to nie tylko pola wielkich bitew, to także małe wydarzenia tuż obok. Aby uświadomić to dzieciom, w przedszkolu odbyły się wycieczki do miejsc upamiętniających wydarzenia związane z naszym regionem: pobyt Marszałka, pamiątka wywózek na Sybir, bohaterska walka na ziemi tomaszowskiej.

Najnowszym działaniem w przedszkolu z pod znaku Niepodległej jest wystawa zdjęć pod tytułem „Tomaszów Lubelski dawniej i dziś”. Na ściennej gazetce zestawiono dwie grupy zdjęć. W pierwszej znajdują się fotografie wykonane w charakterystycznych punktach miasta w pierwszej połowie XX w. W drugiej grupie te same miejsca, ale sfotografowane niedawno. Zarówno dzieci przedszkolne, rodzice, jak też dziadkowie z wielką uwagą obserwują zmiany jakie zaszły w Tomaszowie Lub. Tym sposobem przeszłość miesza się z teraźniejszością budując przyszłość. Dzieci czują w ten sposób silniejszą wieź z miejscem w którym mieszkają i z ludźmi, z którymi przebywają na co dzień.


“Kolory niepodległości”

Nasze przedszkole przystąpiło do powiatowego konkursu plastycznego “Kolory niepodległości” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Spośród prac wykonanych przez przedszkolaków komisja konkursowa w składzie: Anna Swacha – nauczyciel wychowania przedszkolnego; Anna Kłoda – nauczyciel wychowania przedszkolnego i Sylwia Wójcik – nauczyciel wychowania przedszkolnego wyłoniła trzech laureatów, których prace zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego.

Oto lista laureatów: Jędrzej Cisło grupa “Smerfy”, Katarzyna Kierepka grupa “Muchomorki”, Klaudia Lewandowska grupa “Złote rybki”. Gratulujemy!

Z dumą informujemy, iż praca naszego przedszkolaka Jędrzeja Cisło z grupy “Smerfy” zajęła drugie miejsce  w ostatnim etapie konkursu “Kolory niepodległości” na szczeblu powiatowym. Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 4.06.2018 r w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3.


Wspólnie biliśmy rekord Polski!

Jedną ze wspólnych inicjatyw zaplanowanych z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przez szkoły i placówki oświatowe z obszaru działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu jest pobicie rekordu Polski w ilości par tańczących poloneza. W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyło 38 dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lub.

Uroczyste odtańczenie poloneza odbyło się 8 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w obecności 1 stewarda i 1 świadka z Tomaszowskiego Domu Kultury oraz społeczności przedszkolnej, którzy sprawdzali poprawność i spełnienie założonych kryteriów. Komisyjnie liczono ilość par, a całość wydarzenia była filmowana i fotografowana przez rodziców.

Skip to content