Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lub. pracuje 6.30-16.30 w okresie wakacyjnym od 1.07.2020r. do 19.07.2020r. wg harmonogramu zawartego w Zarządzeniu Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Tomaszów Lub. z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lub. na lata szkolne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarzadzenie_Burmistrza_w_sprawie_przerw_wakacyjnych.pdf

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci 3-6 letnie z Przedszkoli Nr 1, 2 i 5, których oboje z rodziców są osobami pracującymi, zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lub. z dnia 4 maja 2020r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli samorządowych w Tomaszowie Lub. w związku z uchyleniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zarzadzenie_Burmistrza-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-przedszkoli-samorządowych.pdf

Dzieci na dyżur wakacyjny należy zgłosić w terminie do 30.06.2020r.  wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” oraz „Upoważnienie do odbioru dziecka” i odsyłając je na adres poczty przedszkolenr1982@o2.pl  Wnioski są też wystawione na stoliku w wejściu do budynku, gdzie można je wypełnić i wrzucić do skrzynki wiszącej przy drzwiach głównych. Obowiązują środki ochronne i zachowanie odległości.

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek-zgłoszenia-dziecka-na-dyżur.docx

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/06/upoważnienie-do-odbioru-dziecka.docx

Dodaj komentarz

Skip to content