Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Global reading- globalne czytanie na zajęciach angielskiego.

Na ostatnich zajęciach języka angielskiego, dzieci 6- letnie uczyły się nazw zwierząt leśnych metodą globalnego czytania. Metoda ta opiera się na  rozpoznaniu wyrazu od razu w całości, bez analizowania, z czego się składa, czyli bez odczytywania kolejnych liter oddzielnie, a na  zdolności do fotograficznego zapamiętywania szczegółów – jest to umiejętność typowa dla najmłodszych dzieci.

Na zajęciach dzieci dopasowywały karty z nazwami zwierząt w języku angielskim do obrazków i pomimo, że nie potrafią jeszcze czytać w języku angielskim, poszło im świetnie.

Dodaj komentarz

Skip to content