• Rekrutacja 2019/2020

    Szanowni Rodzice

    Od 1.02.2019 do 28.02.2019 będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej (w zakładce pliki do pobrania).

    Dzieci uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, te dzieci kontynuują edukację przedszkolną. Należy złożyć jedynie deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej. Taką deklarację można pobrać w grupach lub ze strony internetowej (w zakładce pliki do pobrania). Wypełnione deklaracje należy złożyć w grupie lub w sekretariacie do dnia 31.01.2019r.

    Zarządzenie i harmonogram rekrutacji w załączeniu.

    http://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarządzenie-w-sprawie-rekrutacji-przedszkola0001.pdf