• Podziękowanie

    Składamy gorące podziękowanie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub., na ręce pani Prezes Renaty Miziuk, za przekazanie darowizny finansowej wspierającej działania związane z edukacją małego dziecka.