• Dzień Edukacji Nrodowej

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci 5 letnie z grupy Smerfy wystąpiły z krótką częścią artystyczną. Dla całej społeczności przedszkola były wiersze, piosenki i  samodzielnie wykonane laurki. Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć delegatów Rady Rodziców w osobie pani Katarzyny Makolądra oraz pani Urszuli Walentyn.

    Pani Dyrektor Maria Majak-Rebizant złożyła wszystkim pracownikom życzenia oraz odczytała życzenia Pana Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego.

    Do życzeń ze słodkim upominkiem dołączyli się także dzieci z grupy „Złote rybki”.