Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Zajęcia matematyczne dla 6-latków

W ramach zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Tomaszowie Lub. prowadzone są systematycznie gry i zabawy według propozycji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych. Pani profesor wyjaśnia, że „dziecięce sukcesy zależą od co najmniej dwóch grup czynników: od tego, w jaki sposób dziecko uczy się matematyki w szkole i od tego, czy dziecko znajduje się na odpowiednim poziomie rozwoju umysłowego i emocjonalnego.

Aby zapewnić dziecku dobry start do nauki matematyki w szkole, trzeba by umiało sprawnie liczyć! Nie wystarczy samo recytowanie liczebników. Trzeba każdy liczony obiekt oznaczyć kolejnymi liczebnikami nie pomijając żadnego i nie licząc podwójnie. Ostatni wymieniony liczebnik powinien mieć dla dziecka specjalne znaczenie, bo określa także liczbę policzonych obiektów.

Ponadto dziecko musi umieć dodawać i odejmować w pamięci. O sukcesach w nauce matematyki w szkole decyduje także to, czy dziecko potrafi rozumować w taki sposób jaki jest wymagany w  szkole, a więc na poziomie inteligencji operacyjnej.

Zadbajmy o rozwój operacyjnego rozumowania dzieci. O szybszy i pełniejszy rozwój inteligencji operacyjnej.

Jednym z dobrych sposobów wspomagania rozwoju umysłowego dzieci jest wprowadzenie ich w tajniki konstruowania gier, a potem wspólne rozgrywanie każdej ułożonej gry (według „Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?” autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Krystyny Dobosz, Ewy Zielińskiej).

Według Pani profesor proces uczenia sztuki konstruowania gier przebiega w takiej kolejności:

  1. Przybliżamy dzieciom sześcioletnim samą ideę gry, gry-ściganki
  2. Konstruujemy z dziećmi gry-opowiadania
  3. Układamy różne warianty (wiele) gier o silnie zaznaczonym wątku matematycznym

Realizacja gier z punktu jeden i dwa obecnie przebiega z dziećmi sześcioletnimi. Są to gry realizowane w wielu wariantach. W czasie tworzenia gier i rozgrywania w parach wykorzystywane są duże plansze szarego papieru, kostki do gry, flamastry, ludziki zabawkowe, figurki.

Każda gra oprócz wątku matematycznego zapisywanego na planszy oznacza przygody, sprzyja zatem rozwojowi mowy. Dzięki uproszczonym rysunkom, układaniu wybranych figurek wzbogaca słownik dziecka.

Bardzo ważnym aspektem jest też negocjowanie umów, które zawierają ze sobą gracze i przestrzeganie reguł. Kto wygrał? A Kto przegrał? Sporo radości, ale i trochę smutku z powodu przegranej! Uczestnicy gier przygotowują się do życiowych wygranych lub przegranych w dorosłym funkcjonowaniu.

Uczą się też szacunku do drugiej osoby-gracza!

Mimo, iż gra trwa długo dzieci są skupione, dążą do celu i przeżywają huśtawki emocjonalne.

Takie ćwiczenia – zabawy w gry sprzyjają kształtowaniu u dzieci umiejętności intelektualnych, sprawności w ćwiczeniu dodawania, odejmowania, wyznaczaniu wyniku, sprawnego operowania liczebnikami, porównywania.

Wszystkie działania sprzyjają rozwojowi inteligencji operacyjnej!!!

Zachęcam Państwa do zapoznania z wyżej proponowaną lekturą…obejrzenia zdjęć z zajęć prowadzonych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Krasnala Hałabały.

Maria Majak-Rebizant

Dodaj komentarz

Skip to content