Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Projekt edukacyjny w gr. ,,Muchomorki” -,,Pieniądze”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 grupa „Muchomorki” realizowała  projekt „Pieniądze”, który uwzględniał  realizację założeń podstawy programowej.

Celem przeprowadzonych zajęć było wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy.

Rozpoczynając projekt ustaliliśmy wspólnie jaką wiedzę dzieci posiadają na temat pieniędzy, po czym stworzyliśmy siatkę pytań dotyczących tego, czego dzieci chciałyby się w toku jego realizacji dowiedzieć. Odpowiedzi na pytania – zapisane i zamieszczone  w widocznym miejscu w sali,  poszukiwaliśmy każdego dnia. Ze względu na pandemię korona wirusa nie mogliśmy nikogo zaprosić do przedszkola jako „eksperta”, ani udać się na wycieczkę do banku, co bardzo ułatwiłoby nam poznanie odpowiedzi na wiele pytań. Pomimo tych ograniczeń udało nam się poznać historię i sposób wytwarzania monet i banknotów polskich. Podczas zajęć obejrzały film edukacyjny pt. ,,Jak powstają monety”. Poza tym dzieci nauczyły się piosenki pt. ,,Pieniądze” a po wysłuchaniu baśni „Złota kaczka” wiedzą, że nie wszystko za pieniądze można kupić. Na zajęciach plastycznych projektowały banknoty według własnego pomysłu oraz „produkowały monety”. O sposobach i potrzebie oszczędzania również dowiedziały się z projekcji filmu przedstawiającego zasady funkcjonowania banku. Dowiedziały się też kto w nim pracuje, poznały sposoby oszczędzania i przechowywania pieniędzy. Poznały też znaczenie pojęć: lokata, kredyt, bankomat, karta bankomatowa. Zrozumiały potrzebę oszczędzania.

W czasie zajęć dzieci w zespołach dwuosobowych projektowały grę planszową „Droga do banku”, w której same określały jej reguły. Podsumowaniem cyklu zajęć było zorganizowanie w sali kącika „Sklep”. Wyposażenie sklepu stanowiły opakowania po różnych produktach, które zostały przyniesione przez dzieci ze swoich domów. Zabawa „w sklep” tak przypadła dzieciom do gustu, że trwała jeszcze kolejny tydzień a „dostawa towaru” odbywała się codziennie.

Metoda projektu pozwala stworzyć zintegrowany zespół, w którym dzieci przez pracę w grupie – uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda ta umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między dziećmi.

Dzieci pracując metodą projektu są bardziej kreatywne, rozwijają swoje zdolności poznawcze oraz uczą się współpracy. Uczą się także szukania i porządkowania informacji. Udział w projekcie pozwala również na przełamywanie własnych słabości (np. nieśmiałości, braku wiary w siebie).    

 

Skip to content