Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Konkurs dla naszych przedszkolaków

 

OGŁASZAMY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„CO JA MOGĘ ZROBIĆ DOBREGO DLA ZIEMI?”

 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei ochrony środowiska;
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę;
 • rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych dzieci;

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci 4, 5 i 6 letnich z Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lub.
 2. Praca powinna być wykonana w formie książeczki wspólnie przez dziecko i jego rodzica w domu.
 3. Technika prac jest dowolna.
 4. Format: dowolny.
 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek i nazwę grupy.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 7. Konkurs trwa od 13. 01.2020 do 7.02.2020 roku.
 8. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane jury.
 9. Ogłoszenie wyników 14 lutego 2020 roku.
 10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
 11. Kryteria oceny prac:

– pomysłowość i oryginalność wykonanej książeczki;

– wykorzystanie ciekawych materiałów.

 

Dodaj komentarz

Skip to content