Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Dyżur wakacyjny 2023

Dyżur wakacyjny 2023

Informujemy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 5 o terminie składania kart na dyżur wakacyjny 2023 r. do Przedszkola Samorządowego Nr 5, który upływa dnia 30. 06. 2023 r.
o godzinie 15:00.

Wnioski oraz upoważnienia do odbioru dziecka znajdują się na stronie internetowej w zakładce ,,PLIKI DO POBRANIA”, lub można je pobrać osobiście w budynku przedszkola. 

Wypełnione wnioski oraz upoważnienia  należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Samorządowego Nr 5.

PRZYPOMINAMY! W naszym przedszkolu nie ma grupy żłobkowej. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci urodzone do 31 grudnia 2020.

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2023/06/wniosek-na-dyżur-2023.pdf
https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2023/06/upoważnienie-do-odbioru-dziecka.pdf
Skip to content