INFORMACJE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

DRODZY RODZICE! Informujemy, że od 1 września 2020 r. wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u, wytycznych i procedur oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja Prosimy o zapoznanie się z procedurą przyjęcia i odbioru dziecka do/z  placówki. https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/08/PROCEDURA-PRZYJĘCIA-I-ODBIORU-DZIECKA-wersja-zmieniona.docx Proponujemy  zarezerwowanie większej ilości czasu w […]

Skip to content