Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5  IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ROKU SZK. 2018/2019   Badaniem objęte zostało: Wymaganie I.7: Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.  (na podst. Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli) Ewaluacja polegała na zebraniu i przeanalizowaniu informacji o współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym, w szczególności w zakresie wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.  Celem ewaluacji było:  Zgromadzenie informacji o formach współpracy z instytucjami  i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Kryteria: Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego. Przedszkole uwzględnia  i zaspokaja zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Pytania kluczowe: Jakie przedsięwzięcia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym są organizowane w przedszkolu i w jakich przedsięwzięciach organizowanych w  środowisku lokalnym uczestniczy przedszkole? Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje przedszkole? Jakie korzyści dla dzieci i przedszkola przyniosła współpraca ze środowiskiem  lokalnym? Ewaluację przeprowadzono wykorzystując następujące narzędzia badawcze: Wywiad z Dyrektorem. Ankieta skierowana do nauczycieli. Ankieta skierowana do Rodziców. Ankieta skierowana do Instytucji z którymi współpracuje placówka. Przebieg badań: Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2019 roku. Wzięło w nich udział 9 nauczycieli,  Dyrektor,  72 rodziców ze 100 wydanych ankiet oraz  19 Instytucji z terenu miasta. Nauczyciele, Rodzice oraz Dyrektorzy/Kierownicy instytucji zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy ankiet opracowanych przez Zespoły do spraw ewaluacji.  Odbyła się także rozmowa kierowana\wywiad z Panią Dyrektor Marią Majak – Rebizant.   Wyniki badań ewaluacyjnych: WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICOW  Ankietę skierowaną do Rodziców wypełniło 72 rodziców ze 100 wybranych losowo – po 20 z każdej grupy wiekowej. Rodzice odpowiedzieli na 6 pytań: I. Jakie przedsięwzięcia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym są organizowane w przedszkolu, najczęstsze odpowiedzi: Uroczystości – 64  86% Konkursy 60  81% Wycieczki 58  78% Spotkania z ciekawymi ludźmi 57  77% Akcje charytatywne 51   69% Projekty 46      62% Przemarsz ekologiczny 45    60% […]

Informacja dla rodziców

UCHWAŁA NR IX/93/2019 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2019/08/uchwała.pdf

Skip to content