• Zawieszenie zajęć w przedszkolu

    Informujemy, iż dnia 12  i 13 marca br. nasze przedszkole będzie pełniło dyżur dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki w domu. W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze

    Natomiast od 16 do 25 marca br. nasze przedszkole będzie zamknięte.

    To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.