• Wspólne zabawy terapeutyczne z paniami psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej