• Sprzątnie terenu przy przedszkolu z okazji Dnia Ziemi – grupa „Smerfy”