Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Przedszkola Samorządowego Nr 5 znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski pod adresem

Za rok 2018:

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=404&p1=szczegoly&p2=1381176

Za rok 2019:

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=444&p1=szczegoly&p2=1531792