• Spotkanie grup starszych z panią leśnik Darią Łata