• Sadzenie dębu upamiętniającego 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę