Projekty

Dbając o wysoki poziom podejmowanych w placówce działań edukacyjnych, a także potrzeb i możliwości dzieci, nauczyciele systematycznie opracowują i realizują autorskie programy pracy i innowacje pedagogiczne. Idąc z duchem czasu oraz potrzebami wychowanków, rodziców i środowiska lokalnego pracownicy przedszkola piszą projekty  pozyskując środki finansowe  np. od organizacji Działaj Lokalnie , a także ze środków Unii Europejskiej.

PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI 

„Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola Nr 5”
►” W stronę światła, życia i miłości”( program przygotowujący dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu)
►”Młodzi ekolodzy” ( program obejmujący działania placówki w zakresie ochrony przyrody, zamiłowania do środowiska przyrodniczego, wdrażania do jego poszanowania i życia w zgodzie z przyrodą)
►”Zabawa w czytanie” ( program zachęcający dzieci w sposób zabawowy do poznawania świata liter,  oparty na metodzie dr I. Majchrzak)
►” Psy i my” ( program uczący dzieci właściwego stosunku do zwierząt w myśl powiedzenia: pies- najlepszym przyjacielem człowieka)
►”Pierwsze kroki” i ” Dzielny przedszkolak” (programy adaptacyjne dla dzieci 3-letnich)
►”W świecie książki” ( program rozwijający zainteresowania dzieci książką oraz zainteresowanie inscenizacją utworu z zakresu literatury dziecięcej)
►”Lubię i jestem lubiany” ( program rozwijajacy u dzieci umiejetność radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
►”Muzyka łagodzi obyczaje” ( program rozwjający zainteresowania muzyczne dzieci, ich talenty i predyspozycje) 
►”Komputer bawi i uczy” ( program umożliwiający dzieciom z rodzin ubogich korzystanie i poznawanie zasobów komputera: gry edukacyjne, kolorowanki, filmy, itp.)
” Program wychowawczy dla Przedszkola nr 5 „
►” W zdrowym ciele zdrowy duch” ( rozwija i uczy u dzieci dbalości o zdrowie, bezpieczeństwo)
►” Żyj bezpiecznie i zdrowo” ( program promujący zdrowy sposób życia, ruch)
►” Jestem silny i zdrowy do zabawy gotowy” ( program dla dzieci uczęszczających na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)
►”Kappacyzm i gammacyzm „– program logopedyczny
►„Z Hałabałą tańczę i śpiewam„- program rytmiczny

    PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ORGANIZACJI CZAJNIA, DZIAŁAJ LOKALNIE 

„Klub Osiedlowy Parcele” ,”Wakacje z piątką” ,”Mali i Wielcy Artyści”, ” Ogród sensoryczny”

         PROJEKTY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

” U Hałabały ćwiczy duży i mały”, ” U Hałabały odpoczywa duży i mały”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

” MAŁE PRZEDSZKOLA”  w ramach projektu, który trwał 3 lata zorganizowano 4 punkty przedszkolne dla dzieci z ubogich rodzin w Tarnawatce, Jezierni, przy Przedszkolu Nr 2 i 5

    logo     INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 ” W OGRODZIE SENSORYCZNYM KRASNALA HAŁABAŁY „

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

” Samochody”, ” Okulary”, ” Piłki”, ” Pieniądze”, ” Kim będę jak dorosnę -zawody naszych rodziców „,  ” Drzewo”, „Kwiaty”