• PODZIĘKOWANIE

    Składamy gorące podziękowanie państwu Barbarze i Tomaszowi Szaluś, właścicielom hurtowni napojów „Roztocze” w Tomaszowie Lub. za przekazanie darowizny pieniężnej na doposażenie przedszkolnego placu zabaw. Dziękujemy.