• Podsumowanie zajęć z języka angielskiego- dzieci 6-letnie