• OŚWIADCZENIE

    OŚWIADCZENIE

    Ze względu na prośby Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, Pracownicy Przedszkola Samorządowego  Nr 5 wstrzymują się z podjęciem strajku biorąc pod uwagę dobro swoich wychowanków.