• Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

    Informujemy, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 5 zobowiązani są w dniach 22.03.2022 do 25.03.2022 złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    Druk można pobrać z zakładki PLIKI DO POBRANIA lub z sekretariatu.