• ,,Mały Patriota”- bo obywatel zaczyna się od przedszkola