Kadra

DOBRY NAUCZYCIEL

Ze względu na szeroki zakres pełnionych funkcji, zdefiniowanie pojęcia dobry nauczyciel nie jest łatwym zadaniem. Dobry nauczyciel winien spełnić wiele warunków, stawianych mu zarówno przez władze oświatowe, jednostkę samorządu terytorialnego, dyrektora, wychowanków, rodziców i środowisko lokalne. Dobry nauczyciel powinien się odznaczać otwartością, empatią, optymizmem, konsekwencją!  Dobrymi cechami są także:  spokój i odwaga w działaniu, głęboka wiara w siebie,  w słuszność podjetych celów, w zdolności dzieci i  własne, w prawdziwość swych przekonań. Dobry nauczyciel w stosunku do drugiego człowieka kieruje się miłością, życzliwością, chęcią pomocy, szacunkiem!!! Umie słuchać i podążać za dzieckiem! Wymagać rozsądnie, kierować rozwojem powierzonych mu dzieci z przyjacielskim dobrym słowem i cierpliwością  doradcy. Staramy się być dobrymi nauczycielami w codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Samorządowego Nr 5 im.Krasnala Hałabały.

NASZA KADRA

Dyrektor Maria Majak Rebizant

Grupa I SKRZATY

Wychowawczynie: Anna Swacha, Sylwia Wójcik 

pomoc nauczyciela – Krystyna Szabat

Woźna oddziałowa – Elżbieta Strumidło

Grupa II ŻABKI

Wychowawczynie:  Anna Kłoda, Sylwia Wójcik, Maria Majak Rebizant

Woźna oddziałowa – Jadwiga Nowak

Grupa III SMERFY

Wychowawczynie: Jolanta Samulak, Elżbieta Byra

woźna oddziałowa – Elżbieta Szajewska

Grupa IV ZŁOTE RYBKI

Wychowawczynie: Grażyna Patro, Beata Świderek

pomoc nauczyciela – Beata Bezpalko

Woźna oddziałowa – Elżbieta Rybak

Grupa V MUCHOMORKI

Wychowawczynie: Edyta Działa, Ewelina Malec, Beata Świderek

Woźna oddziałowa – Barbara Pisarczyk

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

INTENDENTKA  

Zofia Malec

  KUCHNIA

Szefowa kucharek – Teresa Iwanicka

Kucharki – Elżbieta Krawczyk, Wanda Rzepa

 POMOC BIUROWA

Izabela Stępora

DOZORCA

Gabriel Kowalczuk