Kadra

DOBRY NAUCZYCIEL

Ze względu na szeroki zakres pełnionych funkcji, zdefiniowanie pojęcia dobry nauczyciel nie jest łatwym zadaniem. Dobry nauczyciel winien spełnić wiele warunków, stawianych mu zarówno przez władze oświatowe, jednostkę samorządu terytorialnego, dyrektora, wychowanków, rodziców i środowisko lokalne. Dobry nauczyciel powinien się odznaczać otwartością, empatią, optymizmem, konsekwencją! Dobrymi cechami są także: spokój i odwaga w działaniu, głęboka wiara w siebie, w słuszność podjętych celów, w zdolności dzieci i własne, w prawdziwość swych przekonań. Dobry nauczyciel w stosunku do drugiego człowieka kieruje się miłością, życzliwością, chęcią pomocy, szacunkiem!!! Umie słuchać i podążać za dzieckiem! Wymagać rozsądnie, kierować rozwojem powierzonych mu dzieci z przyjacielskim dobrym słowem i cierpliwością doradcy. Staramy się być dobrymi nauczycielami w codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Krasnala Hałabały.


NASZA KADRA

Dyrektor Beata Świderek


Grupa I SKRZATY

Nauczyciele: Ewelina Malec, Oliwia Gardecka, Sylwia Wójcik

Pomoc nauczyciela: Elżbieta Szajewska
Woźna oddziałowa: Barbara Skiba


Grupa II ŻABKI

Nauczyciele: Ewelina Zatorska, Jolanta Samulak, Sylwia Wójcik

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Lisikiewicz


Grupa III SMERFY

Nauczyciele: Ewelina Błotniak, Jolanta Samulak

Woźna oddziałowa: Angelika Polska


Grupa IV ZŁOTE RYBKI

Nauczyciele: Beata Wybranowska, Oliwia Gardecka, Beata Świderek

Woźna oddziałowa: Beata Kniaź


Grupa V MUCHOMORKI

Nauczyciele: Anna Kłoda, Agata Drążek

Woźna oddziałowa: Martyna Gruszecka


Nauczyciel języka angielskiego: Ewelina Błotniak

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: Anna Kucharska

Nauczyciel religii: Teresa Furman

Instruktor rytmiki: Kamil Janik

Logopeda: Jolanta Samulak

Pedagog specjalny: Ewelina Żyła

Psycholog: Joanna Kowalczuk


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

INSPEKTOR DO SPRAW KADR: Izabela Stępora

GŁÓWNA KSIĘGOWA: Urszula Pitura

Intendent: Jadwiga Nowak

Szefowa kucharek: Teresa Iwanicka

Kucharki: Elżbieta Krawczyk, Elżbieta Strumidło

Dozorca: Gabriel Kowalczuk