Kadra

DOBRY NAUCZYCIEL

Ze względu na szeroki zakres pełnionych funkcji, zdefiniowanie pojęcia dobry nauczyciel nie jest łatwym zadaniem. Dobry nauczyciel winien spełnić wiele warunków, stawianych mu zarówno przez władze oświatowe, jednostkę samorządu terytorialnego, dyrektora, wychowanków, rodziców i środowisko lokalne. Dobry nauczyciel powinien się odznaczać otwartością, empatią, optymizmem, konsekwencją!  Dobrymi cechami są także:  spokój i odwaga w działaniu, głęboka wiara w siebie,  w słuszność podjętych celów, w zdolności dzieci i  własne, w prawdziwość swych przekonań. Dobry nauczyciel w stosunku do drugiego człowieka kieruje się miłością, życzliwością, chęcią pomocy, szacunkiem!!! Umie słuchać i podążać za dzieckiem! Wymagać rozsądnie, kierować rozwojem powierzonych mu dzieci z przyjacielskim dobrym słowem i cierpliwością doradcy. Staramy się być dobrymi nauczycielami w codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Samorządowego Nr 5 im.Krasnala Hałabały.

NASZA KADRA

Dyrektor Maria Majak Rebizant

Grupa I SKRZATY

Wychowawczynie: Grażyna Patro, Anna Makarewicz, Elżbieta Kawszyniec 

Pomoc nauczyciela – Krystyna Szabat

Woźna oddziałowa – Elżbieta Rybak

Grupa II ŻABKI

Wychowawczynie:  Beata Świderek, Anna Makarewicz, Elżbieta Kawszyniec

Woźna oddziałowa – Elżbieta Strumidło

Grupa III SMERFY

Wychowawczynie: Anna Kłoda, Maria Majak Rebizant, Monika Dej, Elżbieta Kawszyniec

Woźna oddziałowa – Jadwiga Nowak

Grupa IV ZŁOTE RYBKI

Wychowawczynie: Ewelina Malec, Monika Dej, Elżbieta Kawszyniec

Woźna oddziałowa – Barbara Pisarczyk

Grupa V MUCHOMORKI

Wychowawczynie: Jolanta Samulak, Elżbieta Byra, Elżbieta Kawszyniec

Woźna oddziałowa – Elżbieta Szajewska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

INTENDENTKA  

Zofia Malec

  KUCHNIA

Szefowa kucharek – Teresa Iwanicka

Kucharki – Elżbieta Krawczyk, Wanda Rzepa

 POMOC BIUROWA

Izabela Stępora, Dorota Czapla

DOZORCA

Gabriel Kowalczuk