Kadra

DOBRY NAUCZYCIEL

Ze względu na szeroki zakres pełnionych funkcji, zdefiniowanie pojęcia dobry nauczyciel nie jest łatwym zadaniem. Dobry nauczyciel winien spełnić wiele warunków, stawianych mu zarówno przez władze oświatowe, jednostkę samorządu terytorialnego, dyrektora, wychowanków, rodziców i środowisko lokalne. Dobry nauczyciel powinien się odznaczać otwartością, empatią, optymizmem, konsekwencją!  Dobrymi cechami są także:  spokój i odwaga w działaniu, głęboka wiara w siebie,  w słuszność podjętych celów, w zdolności dzieci i  własne, w prawdziwość swych przekonań. Dobry nauczyciel w stosunku do drugiego człowieka kieruje się miłością, życzliwością, chęcią pomocy, szacunkiem!!! Umie słuchać i podążać za dzieckiem! Wymagać rozsądnie, kierować rozwojem powierzonych mu dzieci z przyjacielskim dobrym słowem i cierpliwością doradcy. Staramy się być dobrymi nauczycielami w codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Samorządowego Nr 5 im.Krasnala Hałabały.


NASZA KADRA

Dyrektor Maria Majak-Rebizant


Grupa I SKRZATY

Nauczyciele: Anna Kłoda, Elżbieta Byra 

Pomoc nauczyciela: Krystyna Szabat

Woźna oddziałowa: Jadwiga Nowak


Grupa II ŻABKI

Nauczyciele:  Jolanta Samulak, Anna Swacha

Woźna oddziałowa: Barbara Pisarczyk


Grupa III SMERFY

Nauczyciele: Ewelina Malec, Magdalena Skiba, Maria Majak-Rebizant

Woźna oddziałowa: Elżbieta Szajewska


Grupa IV ZŁOTE RYBKI

Nauczyciele: Ewelina Zatorska, Elżbieta Byra

Woźna oddziałowa: Renata Burak


Grupa V MUCHOMORKI

Nauczyciele: Beata Świderek, Anna Swacha

Woźna oddziałowa: Elżbieta Strumidło


Nauczyciel rytmiki: Sławomir Karwański

Nauczyciel języka angielskiego: Ewelina Błotniak

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: Anna Kucharska


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Intendent: Zofia Malec

  KUCHNIA

Szefowa kucharek: Teresa Iwanicka

Kucharki:  Elżbieta Krawczyk, Wanda Rzepa

 POMOC BIUROWA

Izabela Stępora, Dorota Czapla

DOZORCA

Gabriel Kowalczuk