• Język angielski- apples and bananas. ,,Złote rybki” i ,,Żabki” liczą po angielsku.