• „Idą święta” – lekcja biblioteczna w grupie I i II