• Czytanie bajek w kilku językach przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 1