• Audycja radiowa „Innowacyjność i przedsiębiorczość”